ХӨВӨГЧ ТӨСЛИЙН ЛАВЛАГАА

xmjp42

Унгар дахь хөвөгч төсөл
● Суурилуулсан хүчин чадал: 5МВт
● Бүтээгдэхүүний ангилал: Хөвөгч бэхэлгээ
● Барилга барих хугацаа: 2017 оны 8-р сар


Шуудангийн цаг: 2021 оны 12-р сарын 10