ТӨСЛИЙН ЛАВЛАГАА – BIPV

pj21
pj22

Их Британи дахь автобусны буудлын BIPV төсөл
● Суурилуулсан хүчин чадал: 500KWp
● Бүтээгдэхүүний ангилал: BIPV
● Барилга барих хугацаа: 2019 он


Шуудангийн цаг: 2021 оны 12-р сарын 07