ТӨСЛИЙН ЛАВЛАГАА – НАРНЫ ДЭЭВЭРТ АВАХ

pj13

Вьетнам дахь төсөл
● Суурилуулсан хүчин чадал: 6МВт
● Бүтээгдэхүүний ангилал: Металл дээврийн бэхэлгээ
● Барилга угсралтын хугацаа: 2020 он

pj14

Вьетнам дахь төсөл
● Суурилуулсан хүчин чадал: 4МВт
● Бүтээгдэхүүний ангилал: Металл дээврийн бэхэлгээ
● Барилга угсралтын хугацаа: 2020 он


Шуудангийн цаг: 2021 оны 12-р сарын 07