ТӨСЛИЙН ЛАВЛАГАА – НАРНЫ ДЭЭВЭРТ АВАХ

pj15

Энэтхэг дэх дээвэр дээрх төсөл
● Суурилуулсан хүчин чадал: 15 МВт
● Бүтээгдэхүүний ангилал: Металл дээврийн бэхэлгээ (Гурвалжин бэхэлгээ)
● Барилга угсралтын хугацаа: 2017 он

pj16

Вьетнам дахь төсөл
● Суурилуулсан хүчин чадал: 4МВт
● Бүтээгдэхүүний ангилал: Металл дээврийн бэхэлгээ
● Барилга угсралтын хугацаа: 2020 он


Шуудангийн цаг: 2021 оны 12-р сарын 07