ТӨСЛИЙН ЛАВЛАГАА – НАРНЫ ДЭЭВЭРТ АВАХ

pj11

Япон дахь төсөл
● Суурилуулсан хүчин чадал: 3.8 МВт
● Бүтээгдэхүүний ангилал: Металл дээврийн бэхэлгээ
● Барилга угсралтын хугацаа: 2017 он

pj12

Вьетнам дахь төсөл
● Суурилуулсан хүчин чадал: 7.5 МВт
● Бүтээгдэхүүний ангилал: Металл дээврийн бэхэлгээ
● Барилга угсралтын хугацаа: 2020 он


Шуудангийн цаг: 2021 оны 12-р сарын 07