ТӨСЛИЙН ЛАВЛАГАА – НАРНЫ ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ТРЕКЕР

Суурилуулсан хүчин чадал: 38.5 МВт.
Бүтээгдэхүүний ангилал: Хэвтээ нэг тэнхлэгт хянагч.
Төслийн газар: Жанбэй, Хятад.
Барилга барих хугацаа: 2017 оны 10 сар.

2
3
4

Шуудангийн цаг: 2021 оны 9-р сарын 26