ТӨСЛИЙН ЛАВЛАГАА – НАРНЫ ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ТРЕКЕР

5
7
8
6

● Суурилуулсан хүчин чадал: 230KWp.
● Бүтээгдэхүүний ангилал: Хос тэнхлэгт хянагч.
● Төслийн газар: Япон.
● Барилга барих хугацаа: 2017 оны 8-р сар.
● Газрын цэвэрлэгээ: Хамгийн багадаа 1.0м.


Шуудангийн цаг: 2021 оны 9-р сарын 26