ТӨСЛИЙН ЛАВЛАГАА – НАРНЫ ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ТРЕКЕР

Hybird нарны-загас агнуурын цахилгаан станц
● Суурилуулсан хүчин чадал: 40MWp
● Бүтээгдэхүүний ангилал: Хэвтээ нэг тэнхлэгт мөрдөгч
● Бүтээгдэхүүний ангилал: Хубэй
● Барилга барих хугацаа: 2017 оны 3-р сар
● Газрын төрөл: Цөөрөм
● Усны цэвэрлэгээ: Хамгийн багадаа 3.0м

9
10
11

Шуудангийн цаг: 2021 оны 10-р сарын 08