ТӨСЛИЙН ЛАВЛАГАА – НАРНЫ ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ТРЕКЕР

1

● Суурилуулсан хүчин чадал: 120KWp.
● Бүтээгдэхүүний ангилал: Хос тэнхлэгт хянагч.
● Төслийн газар: Өмнөд Африк.
● Барилга барих хугацаа: 2018 оны 6-р сар.
● Газрын цэвэрлэгээ: Хамгийн багадаа 1.5м.


Шуудангийн цаг: 2021 оны 9-р сарын 26